Mūsu misija un vīzija

Misija

Stiprināt, saliedēt un atbalstīt Norvēģijā dzīvojošos latviešus, nodrošinot kvalitatīvas un aktuālas informācijas apriti interneta vidē.

Mūsu vīzija

Portāls – būt vadošajam informācijas avotam un komunikācijas videi pasaulē par latviešu dzīvi un aktualitātēm Norvēģijā.

Komanda – būt proaktīvai un apkārtējos iedvesmojošai komandai, kura piedāvā personības izpausmes un izaugsmes iespējas ikvienam, kurš vēlās aktīvi iesaistīties portāla attīstībā, uzņemties atbildību un mācīties no pieredzes.

Partneri – kultivēt uz labiem principiem un vērtībām balstītu sadarbības partneru tīklu, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu informācijas apriti interneta vidē.

Latvieši – būt atvērtiem diskusijai un sadarbībai ar Norvēģijā dzīvojošās latviešu kopienas pārstāvjiem, izprotot kopienas vajadzības un piedāvājot nepieciešamo informāciju. Sadarboties un tautiešiem pasaulē, daloties pieredzē un informācijā par latviešiem svarīgo.

Stabilitāte – Attīstīt portāla saimniecisko darbību, nodrošinot ienākumus tā darbības uzturēšanai, izaugsmei, komandas motivēšanai un saliedēšanai.

Produktivitāte – būt efektīvai un dinamiskai komandai, lai spētu nodrošināt kvalitatīvas un aktuālas informācijas apriti, kā arī portāla izaugsmi.

Vērtības

Atbildība – būt par piemēru, nevis kritiķi. Uzņemties pilnu atbildību par uzticētajiem pienākumiem, meklēt risinājumus un alternatīvas. Koncentrēties uz to, ko varam mainīt un uzlabot, nevis uz to, ko nevaram.

Komandas darbs – savstarpējā uzticība, darbs komandā un cieņas pilna attieksme ir mūsu atslēga pretim komandas panākumiem.

Sadarbība – veidot noturīgas sadarbības saites ar indivīdiem un organizācijām Norvēģijā, kā arī citur pasaulē.

Atgriezeniskā saite – esam par veselīgu diskusiju un viedokļu daudzveidību. Novērtējam ikvienu konstruktīvu viedokļa izpausmi, jo tā ir mūsu iespēja augt, uzlabot komandas darbu, un tā veicināt portāla attīstību.