Bergausis – latviešu skoliņa Bergenā

Bergausis – latviešu skoliņa Bergenā

Vēsture

Skoliņa aizsākās 2010. gadā, kā mūzikas pulciņš Bergenā dzīvojošiem latviešu bērniem Andas vadībā. Anda Ramsøy ir talantīga un mūziku mīloša māmiņa, kas, lai saviem bērniem izveidotu jautrāku latviešu dziesmu mācīšanu, sapulcēja vēl dažas ģimenes un izveidoja pulciņu „SKAŅKĀRIS”.

Nosaukums Skaņkāris ir radies no vārdu savienojuma SKAŅA un KĀRE. Sākotnēji Skaņkāris bija iknedēļas mūzikas nodarbība ar dziesmām, rotaļām un kustībām. Pirmā mūzikas nodarbība, kopā sanākušajiem latviešu bērniem un vecākiem, notika 2010. gada augustā. Tāpat kā pirmajā nodarbībā, bērni, skaņu kārumnieki, ir motivējuši gan vecākus, gan pedagogus uz iknedēļas kopā sanākšanu un latviešu mūzikas, valodas, tradīciju uzturēšanu savos bērnos. Pamazām mūzikas nodarbībām pievienojās arī mākslas un veidošanas nodarbība. Sākot no 2013. gada rudens paplašinājām Skaņkāra piedāvājumu ar valodas nodarbību, dejošanu un vecāku klubiņu. Tas iedeva jaunu elpu un vēlmi iet vēl uz priekšu. Tā nu pienāca laiks „Skaņkārim” aizlidot un radās skoliņa, kura ir izaugusi no mūzikas nodarbībām, līdz skolai ar septiņiem skolotājiem un 40 bērniem un vecāku klubiņu, kas darbojas paralēli bērnu nodarbībām.

2014. gada 31. martā kopējā vecāku sapulcē tika balsots par skoliņas jauno nosaukumu. No šīs dienas skoliņas oficiālais nosaukums ir Latviešu skoliņa Bergenā BERGAUSIS. Apsveicam autorus Ilzi un Mārtiņu Timus.

Mērķi un uzdevumi

Bergrauša mērķis ir uzturēt dzīvu latviešu valodas prasmi Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošo latviešu un jauktajās ģimenēs, kā arī:

  • Iepazīstināt ar latviešu kultūras un mākslas dzīves vēsturisko attīstību un norisi;
  • Iepazīstināt ar Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem;
  • Iepazīstināt ar latviešu literāro mantojumu;
  • Iepazīstināt ar latviešu valodas gramatiskajām formām un fonētiku;
  • Iepazīstināt ar latviešu folkloru un tautiskajām tradīcijām.

Uzdevumi:

  • Organizēt nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem katru otro svētdienu: latviešu valodā un literatūrā, mākslā un kultūrā, mūzikā un latviešu tautas dejās un rotaļās;
  • Organizēt vecāku tikšanos ar skolas pārstāvi;
  • Organizēt 3 – 5 pasākumus viena mācību gada laikā;
  • Apvienot un iesaistīt skoliņas darbībā maksimāli daudz Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošās latviešu ģimenes ar bērniem.

Diena skoliņā

Katru tikšanās reizi sākam ar skoliņas himnu, kuru pašas skolotājas radīja, atbilstoši skoliņas idejai. Bērni kopā ar vecākiem nodzied himnu un tad dodas uz savām nodarbībām, pa vecuma grupām, skatīt vairāk: nodarbības, „klases”.

Dienas laikā ir 4 nodarbības katrai vecuma grupai, izņemot pašus mazākos. Vienas nodarbības ilgums ir 30 minūtes. Dienas laikā ir arī 30 min pauze, kurā bērni var papusdienot un sarunāties, vai arī tikties ar kādu aicinātu viesi, piemēram, vecāku pārstāvi, kādas grāmatas autoru, vai vienkārši interesantu personību.

Bērnu nodarbību laikā, vecākiem ir iespēja dzert līdzi atnesto kafiju un dalīties informācijā un pieredzē par dažādiem aktuāliem jautājumiem, kā arī uzspēlēt kādu spēli.

Skoliņas himna

Visi kopā nākam,
Jauki dienu sākam!
Mīļi visiem uzsmaidām,
Laburītu pasakām!
Tālāk zinām paši,
Diena paies aši!
Latviski mēs runāsim,
Dziedāsim un zīmēsim.