Latviešu skoliņas Norvēģijā

Latviešu svētdienas skoliņas tradīcija pasaulē pastāv jau vairāk nekā 60 gadus. Skoliņu dibināšana ir viens no pirmajiem pamatuzdevumiem, ko veic pasaulē izceļojošo latviešu kopienas – tās rūpējas par latviskā gara un kultūras saglabāšanu un nodošanu tālāk nākamajām paaudzēm. Visa pamatā ir latviešu valoda, caur kuru tālāk tiek nodota dzīvesziņa un mūsu tautas vērtības.

Jāatzīmē, ka ne jau tikai bērns ir tas, kurš “iet skoliņā”. Skoliņas kolektīvu veido arī bērnu vecāki – šī ir vēl viena iespēja uzturēties un socializēties latviskā vidē, būt kopā ar tautiešiem un kopīgi veidot aktīvu sadarbību dažādās jomās. Latviešu skoliņas – tās ir latviskuma avotiņš, kur spēku un prieku smelties ikvienai paaudzei.

Šajā nodaļā atradīsiet informāciju par latviešu skoliņām Norvēģijā. Par to, kur un kā tās darbojas, lai ikviena ģimene var atrast savai atvasei piemērotāko, pieejamāko un tīkamāko variantu.

Šobrīd esam apkopojuši informāciju par šādām latviešu skoliņām Norvēģijā:

Neatrodiet informāciju par savu latviešu skoliņas Norvēģijā?

Ja neatrodi šeit informāciju par savu skoliņu, taču labprāt pastāstītu par to arī citiem, tad, lūdzu, sazinies ar Latviesi.no redakciju un mēs labprāt publicēsim informāciju par jums.