Biedrības stratēģiskie mērķi

 1. Stiprināt LBN, uzņemot tajā jaunus biedrus.
 2. Paplašināt LBN, veidojot reģionālo nodaļu tīklu visā Norvēģijā.
 3. Attīstīt LBN piederošo interneta vietni kā mūsdienīgu masu komunikācijas instrumentu.
 4. Veidot LBN kā pusaudžiem un jauniešiem interesantu organizāciju, ar viņu pašu līdzdalību.
 5. Veicināt LBN budžeta stabilitāti, iekasējot biedra naudas iemaksas un izmantojot citus ienākumu avotus.
 6. Regulāri iesaistīties reģionālos un starptautiskos projektos, kuri atbilst LBN pamatvērtībām, misijai un mērķim.
 7. Veidot aktīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar citām latviešu organizācijām kaimiņvalstīs, Eiropā un pasaulē.
 8. Rūpēties par biedrības vecākās paaudzes godināšanu un viņu dzīvesstāstu saglabāšanu.
 9. Veicināt latviešu valodas un kultūras pārmantojamību un pēctecību caur latviešu skoliņām un citām sociālajām aktivitātēm.
 10. Nodrošināt Norvēģijā dzīvojošajiem latviešiem iespēju uzturēties latviskā vidē un realizēt sevi atbilstoši savām interesēm.
 11. Nodrošināt tautiešus ar informatīvo bāzi, kas nepieciešama, lai vieglāk socializētos Norvēģijā.
 12. Veicināt latviskās kultūras atpazīstamību norvēģu sabiedrībā.
 13. Veicināt LBN starptautisko atpazīstamību latviešu diasporas vidē un Latvijā.
 14. Jaunu finanšu instrumentu meklēšana LBN un latviešu kopienas vajadzībām, piesaistot sponsorus un sadarbības partnerus Norvēģijā, Latvijā un citur pasaulē.
 15. Regulāra saiknes uzturēšana ar Latviju.
 16. LBN vēstures arhīva izveidošana un uzturēšana.
 17. Jaunu un kreatīvu instrumentu meklēšana latvietības saglabāšanai diasporā.
 18. Laba emocionālā mikroklimata uzturēšana kopienas ietvaros un ārējās sadarbības vidē.