Hermanis Dzelzskalns

Hermanis Dzelzskalns
Dz. 1909. gada 23.decembrī.

Goda biedra status piešķirts par nopelniem Latviešu biedrības izveidošanā. Tieši Hermanis, kuram šā gada decembrī jau būs apritējuši 105 gadi, nāca ar priekšlikumu, izveidot Latviešu biedrību Oslo. Kopā ar citiem latviešiem tika sarakstīti statūti, izveidota valde, kuras galvenais uzdevums bija apzināt Norvēģijā dzīvojošos latviešus un, iespēju robežās, palīdzēt tiem, kuriem tas bija nepieciešams.

Kaut arī biedrības mītnes vieta bija Oslo, tas netraucēja Hermanim sēsties uz sava motocikla, un kopā ar sievu Paulu apciemot tautiešus pat visattālākajos Norvēģijas nostūros.

Hermaņa Dzelzkalna iesētā sēkla nu jau 62 gadus nes augļus. LBN aug un attīstās, un mēs lepojamies ar mums doto mantojumu.

Harijs Valdmanis

Harijs Valdmanis
Dz. 1923. gada 4. oktobrī.

Latviešu biedrības Norvēģijā stūrakmens un stiprais balsts, kā arī mūsu balss Trimdas latviešu kopienā.

Goda biedra tituls saņemts par ilggadīgu, neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu biedrības labā. Harijs ir daudzus gadus bijis valdes loceklis, pārstāvējis LBN Eiropas latviešu apvienībā un citās Eiropas latviešu organizācijās, kā arī bijis ilgadējs Draudzes priekšsēdētājs. Harijs lieliski pielieto savu žurnālista talantu gadu pēc gada, atspoguļojot LBN norises, gan pasaules latviešu kopienā, gan tepat mūsmājās.

Paldies, Tev Harij, par milzu ieguldījumu mūsu biedrības darbā!

Anda Nordmo

Anda Nordmo
Dz. 1937.gada 9. jūlijā.

Ielikusi visu savu sirdi un dvēseli Latviešu biedrības Norvēģijā darbībā. Sākotnēji, kā valdes locekle, vēlāk kā ilggadēja valdes priekšsēdētāja, Anda ir rūpējusies par to, lai latviešiem būtu iespēja sanākt kopā un svinēt svētkus. Valsts svētkos, Līgo svētkos, Ziemassvētkos LBN biedri kā liela ģimene ir tikuši gaidīti Andas viesmīlīgajās mājās. Taču pats lielākais Andas nopelns un auklējums ir Kastaņa skoliņa, kas jau desmit gadus aicina kopā latviešu bērnus no Oslo un tās apkārtnes. Anda ne tikai ielika mīlestību un darbu, atverot skoliņu, bet arī ziedoja daļu no saviem personiskajiem līdzekļiem.

Goda biedra tituls piešķirts par entuziastisku un pašaizliedzīgu Biedrības vadīšanu daudzu gadu garumā!

Paldies, Anda, par Tavu sirds siltumu un lielo atdevi, ar kādu Tu esi vadījusi valdes darbu!