Biedrības kontaktinformācija

Kārlis Valdmanis

Valdes priekšsēdētājs
E-pasts: karlis.valdmanis@latviesi.no
Tālr: +47 952 16 287


Ja Jums ir nepieciešama informācija kādā noteiktā jomā, aicinām šo jautājumu adresēt tam valdes loceklim, kurš ir atbildīgs par konkrēto tēmu. Valdes locekļu kompetenču zonas atradīsi šeit.

Latviešu biedrība Norvēģijā
Org. nr.: 996223434
Pasta adrese:
E-pasts: info@latviesi.no

Bankas konts:1503.22.14484
IBAN: NO9215032214484
SWIFT: DNBANOKK