Meklējam brīvprātīgos Latvijas Proklamēšanas gadadienas pasākumam Oslo

Seminārs par bērnu aprūpi un ģimenes tiesībām Norvēģijā

Latviešu Biedrība Norvēģijā meklē brīvprātīgos, kuri varētu piedalīties Latvijas Proklamēšanas gadadienas

pasākuma novākšanā Oslo 12. novembrī ap 22:00.

Ja Jums ir vēlēšanās palīdzēt, rakstiet uz e-pastu lbn@karlis.no

Kopā mēs varam vairāk!

Uz tikšanos 12. septembrī :)

The following two tabs change content below.

Ieva Jaunķierpe

Ieva atbild par satura kvalitāti, palīdz sagatavot un apkopot informāciju mājas lapai. Apkopo noderīgu informāciju Latviesi.no, piedalās rakstu rediģēšanā. Ievas intereses ir sports, aktīvs dzīvesveids, ceļošana un citu tautu kultūru iepazīšana, kā arī vide un inženierzinātnes, kas ir arī Ievas ikdienas pamatdarbs.

One thought on “Meklējam brīvprātīgos Latvijas Proklamēšanas gadadienas pasākumam Oslo

Leave a Reply

%d bloggers like this: