Latviešu valodas aģentūras dāvinājums latviešu diasporas nedēļas nogales skolām

Davinajums_visi_2016

 

Latviešu valodas aģentūra turpina atbalstīt latviešu diasporas nedēļas nogales

skolas un 2016. gadā ir sagatavojusi noderīgu un arī skaistu mācību materiālu

komplektu (14 vienības), kurā ietilpst gan lasāmās grāmatas lielākiem un mazākiem

bērniem, gan puzle „Aicinām apceļot Latviju!”, gan plakāti un bilžu karte „Iedvesmas

zeme Latvija”. Dāvinājumā iekļautas divas grāmatas ar audiopielikumu (CD): „Zirga

pase” un „Latviešu dziesmas bērniem” ar nošu grāmatu. Folkloras zināšanu

papildināšanai noderēs arī „Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās”, bet vēstures un

ģeogrāfijas zināšanu pilnveidei – grāmata „Cekulaina zīle dzied… Stāsti par Rīgas

vēsturi” un „Nacionālie parki un rezervāti Latvijā”.

Latviešu valodas aģentūra ir uzklausījusi diasporas bērnu vēlmes un iekļāvusi

sūtījumā jaunāko latviešu literatūru – Evijas Gulbes sarakstīto un Lindas Lošinas

ilustrēto grāmatu „Bizbizmāsiņa”. Katrā grāmatā ir ierakstīts sveiciens un autogrāfs,

bet tam līdzi tiek sūtītas arī labas domas un pavadvārdi: „Mums, autorēm, ir

aizkustinoši piedzīvot savas grāmatiņas varoņa sapņa īstenošanos arī ārpus grāmatas

vākiem. Tie mazajai Bizbizmāsiņai noderēs kā droši spārni ceļošanai tālu pasaulē.

Nedaudz uztraukusies, bet laimīga Bizbizmāsiņa dosies brīnišķīgā ekskursijā un satiks

jaunus draugus Īrijā, Austrālijā, ASV, Austrijā, Beļģijā, Brazīlijā, Dānijā, Francijā,

Grieķijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Luksemburgā,

Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Vācijā un Zviedrijā. Vēlam viņai siltu

ceļavēju un aizraujošu lidojumu!”

The following two tabs change content below.

Ieva Jaunķierpe

Ieva atbild par satura kvalitāti, palīdz sagatavot un apkopot informāciju mājas lapai. Apkopo noderīgu informāciju Latviesi.no, piedalās rakstu rediģēšanā. Ievas intereses ir sports, aktīvs dzīvesveids, ceļošana un citu tautu kultūru iepazīšana, kā arī vide un inženierzinātnes, kas ir arī Ievas ikdienas pamatdarbs.

Leave a Reply

%d bloggers like this: