Seminārs par bērnu aprūpi un ģimenes tiesībām Norvēģijā

Seminārs par bērnu aprūpi un ģimenes tiesībām Norvēģijā

(pārpublicēts no www.delfi.lv)

14. martā no pulksten 18 līdz 20 Latvijas vēstniecība Oslo, Bygdøy Allé 76, aicina visus interesentus uz otro semināru par bērnu aprūpi, ģimenes tiesībām, kā arī rīcību vecāku šķiršanās gadījumā.

Semināru latviešu valodā vadīs latviešu izcelsmes Norvēģijas zvērināta advokāte Ieva Ž. Rīse, kura ikdienā strādā ar bērnu aprūpes jautājumiem un izstāstīs svarīgākās lietas, kas vecākiem jāņem vērā savu bērnu aprūpē Norvēģijā. Seminārā laikā varēs uzdot interesējošus jautājumus gan latviešu, gan krievu valodās.

Tāpat būs arī iespēja vairāk uzzināt par 18. februārī Norvēģijas Bērnu, līdztiesības un sociālās iekļaušanas lietu ministrijas pieņemtajām vadlīnijām vietējām iestādēm par citu valstspiederīgo bērnu aprūpes lietu izskatīšanu.

Norvēģija plāno nozīmēt centrālo iestādi komunikācijā ar citas valsts atbildīgajām iestādēm saistībā ar 1996. gada Hāgas konvencijas par vecāku atbildību un bērnu aizsardzību ratifikāciju. Šī konvencija būs galvenais instruments sadarbībai arī Latvijas valstspiederīgo bērnu aprūpes lietās ar Latvijas atbildīgajām iestādēm.

Pasākums ir bezmaksas, un to organizē Latvijas vēstniecība Norvēģijā sadarbībā ar zvērinātu advokāti Ievu Ž. Rīsi.

Pirmais seminārs notika Bergenā 2. februārī.

Raksta oriģināls atrodas šeit:
http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/norvegija-pienem-vadlinijas-bernu-aprupes-lietas-latviesiem-organize-izglitojosu-seminaru.d?id=47093667

Leave a Reply

%d bloggers like this: