Dievkalpojumu laiki pirmajā pusgadā

Dievkalpojums Oslo

Svētīgu Jauno gadu jums un mums visiem!

Daru zināmus dievkalpojumu laikus pirmajā pusgadā:

  1. Sestdien 21.februārī pkst. 14.00
  2. Svētdien 22.martā plkst. 16.00
  3. Svētdien 19.aprīlī plkst. 14.00
  4. Svētdien 17.maijā plkst. 14.00!

Pats par sevi saprotams, ka turpat – zviedru Margaretas baznīcā, Hammersborg Torg 8A!

Uz sadarbību!

Māc. Gints Kronbergs

Leave a Reply

%d bloggers like this: